Bij het registratieproces in de app heeft u een foto van uw fiets gemaakt. U kunt deze foto als volgt aanpassen:


  • Tap op het tabblad 'fiets' in het homescherm.
  • Tap op de naam van uw fiets.
  • Tap op 'aanpassen'.
  • Tap op 'wijzig foto' om de foto aan te passen.