Bij het registratieproces in de app heeft u uw fiets een naam gegeven. Deze naam kunt u als volgt aanpassen:


  • Tap op het tabblad 'fiets' in het homescherm.
  • Tap op de naam van uw fiets.
  • Tap vervolgens op 'aanpassen' om de naam te wijzigen.